أین عمار......!

امروز وظیفه همه روشنگری است! تکلیف امروز ما:حماسه سیاسی...حماسه اقتصادی

یکشنبه 18 دی‌ماه سال 1390 ساعت 10:58 ب.ظ

جابجایی‌ مشکوک مالی دانشگاه‌آزاد+سند

 به نقل از عماریون

 

به گزارش عماریون به نقل از دی نیوز، هر دو سال و با نزدیک شدن به انتخابات، دانشگاه آزاد اقدام به تجمیع منابع مالی خود برای تاثیر گزاری بر روند انتخابات را در پروژه ای هماهنگ کلید می زند، این بار نیز بنا بر شنیده ها و سند های رسیده، دانشگاه آزاد اقدام به جمع آوری مبالغ کلان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم کرده است و هر دانشگاه را بنا بر نوع آن به واحد های جامع، بزرگ و کوچک تقسیم بندی کرده است. این حساب کتاب مالی دانشگاه آزاد برای انتخابات با اخذ مبلغ 70000000000ریال برای واحد های جامع،50000000000ریال برای واحدهای بزرگ و 20000000000ریال برای واحدهای کوچک حساب کشی می کند؛ با توجه به وجود چند صد واحد دانشگاهی آزاد در سراسر کشور مبلغی نجومی برای انتخابات جمع آوری می گردد و تمام این مبالغ در این صندوق متمرکز می شود که ما نیز با توجه به بضاعتمان تنها اسناد یکی از این دانشگاه هها را منتشر می کنیم .

در توافق نامه شماره 9588مورخ 6/11/1376پیوست، لطفا دستور فرمایید مبلغ 50000000000ریال از موجودی حساب های دانشگاه ازاد واحد آبادان برداشت و به حساب سیبا شماره 0102424241007بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واریز نمایید.

البته در تمام این اسناد،مبالغ برای امر عمرانی و ساخت و ساز جمع آوری شده است ولی قضاوت به عهده خوانندگان است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش تر نیز علیرضا زاکانی،یکی از نمایندگان مجلس مطلبی در باب بحث هزینه 900میلیارد تومانی جریان انحرافی برای انتخابات مجلس و همچنین بدست آوردن 150کرسی مجلس بیان داشته بود که این اسناد بخشی از این مبالغ را شامل می شود.

 

 

 

 

 

 

امارگیر حرفه ای سایت

سایت خدماتی نایت اسکین - امارگیر سایت